Näin vaikutat asukkaana – sinustako energiaeksperttiä

Näin vaikutat asukkaana

Taloyhtiö vastaa yhteisesti lämmitys- ja vesikustannuksista sekä yhteisten tilojen, kuten portaikkojen ulkovalaistuksen, kiinteistöteknisten laitteiden sähkönkulutuksesta. Lopulta laskun maksaa aina asukas, yhtiö- ja vesivastikkeessa tai vuokrassa.

Energiansäästämisessä kannattaa aina lähteä liikkeelle tarpeettoman kulutuksen karsimisesta. Mikäli säästötavoitteet jäävät saavuttamatta, voi olla tarpeen tehdä korjauksia ja parannuksia laitteisiin, järjestelmiin tai rakenteisiin.

Tarpeetonta kulutusta aiheuttavat esimerkiksi:

 • liian korkeat huonelämpötilat
 • väärät tuuletustottumukset
 • ikkunoiden ja ovien kuluneet tiivisteet
 • veden tuhlaava käyttö
 • valojen ja muiden sähkölaitteiden jättäminen päälle tiloista poistuttaessa.

 

Taloyhtiölle tietoa ja ideoita

Kun huomaat epäkohdan tai vaikkapa säätöä tai huoltoa kaipaavan LVI-laitteen, ota yhteys isännöitsijään tai kiinteistöhuoltoon. Energiaa säästävistä toimenpiteistä voi tehdä aloitteen yhtiökokoukseen. Energiatehokkuus on yhteinen etu. Viettäkää myös Energiansäästöviikkoa taloyhtiössänne, se on hyvä tapa viestiä asukkaille yhteisistä kestävistä toimintatavoista.

Asukkaana voit kiinnittää taloyhtiösi huomion erilaisiin energiaa säästäviin ratkaisuihin ja toimintatapoihin, kuten:

 • huone-, porras- ja varastotilojen oikeisiin lämpötiloihin (lämmitysverkoston perussäätö)
 • ilmastoinnin käyttöaikoihin
 • valaistuksen hämäräkytkinten ja porrasautomaattien toiminta-aikoihin
 • led- ja energiansäästölamppujen käyttöön
 • autolämmityspaikkojen kytkinkellojen toimintaan
 • saunavuorojen järkevään ryhmittelyyn
 • kylmälaitteiden toimintaan ja asetuksiin
 • asuntojen ja talosaunan vettä säästäviin hanoihin, suihkusekoittimiin ja WC-istuimiin.

 

Energiaeksperttinä vaikutat

Energiaekspertti on aktiivinen asukas, joka haluaa edistää energiansäästöä ja asumismukavuutta omassa talossaan. Ekspertti perehtyy omatoimisesti talonsa energiankäyttöön ja selvittää mahdollisuudet säästää energiaa. Tärkeänä tehtävänä on jakaa ja välittää tietoa asukkaiden, taloyhtiön hallituksen tai luottamusmiesten sekä isännöitsijän ja huollon välillä.

Energiaeksperttitoiminta on tuottanut erittäin hyviä tuloksia: säästöjä on saatu lämmityksessä keskimäärin 5 %, kiinteistösähkössä 10-20 % ja vedenkulutuksessa 20-25 %.

 

Lue lisää Motivan kotisivuilla