Vi är på skolning 25.5.2023 och 1.6.2023

Vi är på skolning 25.5.2023 och 1.6.2023 kl. 13.00-15.30 och vår telefontjänst har tillfälligt stängt.

Vid brådskande ärenden kan ni vara i kontakt med husets fastighetsservice dejour.