LOVISA BOSTÄDER AB

Företagspresentation

Företagspresentation

Lovisa Bostäder Ab (före detta Fastighets Ab Pernå Bostäder) är ett hyreshusbolag som ägs till 100 % av Lovisa stad. Bolaget är grundat 2.4.1996 genom en fusion av många små bostadsbolag. Bolagets verksamhet började 1.3.1997.

Under år 2016 har ytterligare sju andra av staden ägda hyresbostadsbolag fusionerats i bolaget: Kiinteistö Oy Ruotsinpyhtään Vuokratalot, Kiinteistö Oy Neutronborg, Kiinteistö Oy Siknättet, Kiinteistö Oy Wahlborg, Fastighets Ab Liljendal Bostäder, Asunto Oy Liljendal Åstrand och Asunto Oy Loviisan Vatro. Verksamheten startade 1.1.2017.

Lovisa Bostäder Ab:s styrelsemedlemmar:
Hakasaari Petri, ordförande
Kekkonen Jari, viceordförande
Liljestrand Tom
Böhme Fredrik
Sjöholm Markus

Lovisa Hem Ab:s styrelsemedlemmar:
Hakasaari Petri, ordförande
Kekkonen Jari
Liljestrand Tom
Böhme Fredrik

Verkställande direktör:
Ville Salmi

Loviisan asunnot on Isännöintiliitto jäsenyritys
Loviisan Asuntojen esite
Kuninkaanmäki
Israelintie
Peurapolku