Koulutuksessa

Avvikelser i öppethållningstiderna 25-26.1.2021

Vi är på utbildning mån 25.1.2021 (Marjo och Marina) och tis 26.1.2021 (Marina), och håller vår telefontjänst undantagsvis stängd.

Se alla kontaktuppgifter