Kesäniitty

Öppethållningstider under Midsommaren

På torsdag 20.6.2024 far vi hem för att fira midsommar kl. 12.00. På fredagen 21.6.2024 har vi stängt. Vid brådskande ärenden kan ni vara i kontakt med husets fastighetsservice dejour.

Trevlig Midsommar!