Öppethållningstider under Midsommaren

På torsdag 23.6.2022 åker vi hem för att fira midsommar kl. 14.00. På fredagen 24.6.2022 har vi stängt.

Vid brådskande ärenden kan ni vara i kontakt med husets fastighetsservice dejour.

Trevlig Midsommar!