Veckasbacken 9 och 11, Pernå

Fastigheten är byggd i två etapper 1973 och 1977 med aravafinansiering som ett fastighetsbolag, vars aktieägare var Pernå kommun, Pernå församling och VVO Rakennuttaja Oy. Aravarestriktionerna upphörde 2007 och 2011. År 2021 uppgick fastighetsbolaget i Lovisa Bostäder som en hyresfastighet.

Fastigheten har totalt 16 bostäder, i tre byggnader. Bostadstyperna är ettor, tvåor och treor, 35 m²–71 m² stora. Bostäderna kan ansökas av alla bostadssökande.

Byggnaderna ligger alldeles intill servicehuset Lyckan och möjligheten att erhålla seniortjänster är god. Användning av seniortjänster bör avtalas med Lovisa stads tjänsteinnehavare.

Förutom hyra uppbär uthyraren en av styrelsen fastställd rimlig vattenavgift.
Lägenhetens elavtal tillkommer hyresgästen.
Hyra för bilplats med elstolpe 10 €/mån.