Veckasbacken 5, Pernå

Fastigheten byggdes av den bostadsstiftelse som Pernå kommun grundade. Ursprungligen användes bostäderna endast på det sätt som reglerna avsåg, som bostäder för kommunens pensionerade invånare. Byggnaderna stod färdiga 1972–73.

Bostadshuset har 16 lägenheter. Bostäderna är 30 och 40 m² stora.
I uthusbyggnaden finns bastu, tvättstuga, invånarnas förvaringsutrymmen och klubbrum.

Numera ägs fastigheten av Lovisa Bostadsstiftelse sr och bostäderna erbjuds fortfarande i huvudsak till pensionärer då byggnaden ligger alldeles intill servicehuset Lyckan. Användning av seniortjänster bör avtalas med Lovisa stads tjänsteinnehavare.
Förutom hyra uppbär uthyraren en av styrelsen fastställd rimlig vattenavgift.
Lägenhetens elavtal tillkommer hyresgästen.