Västra Åsvägen 17, Lovisa

Lovisa stad överlät fastigheten i Lovisa Bostäder Ab:s ägo och administration 2019. Byggnaden stod färdig 1945 och har 8 mindre lägenheter. Invånarna står för kostnaderna för fastighetens direkta eluppvärmning.
På grund av fastighetens läge och bostädernas storlek är hyresnivån rätt låg.

I byggnadens källarvåning finns en gemensam bastu samt utrymme för invånarnas tvättmaskiner. I byggnaden finns förvaringsutrymmen för invånarna och i bostäderna finns garderober.

Förutom hyra uppbär uthyraren en rimlig vattenavgift fastställd av styrelsen. Lägenhetens elavtal tillkommer hyresgästen.