BOSTADSAKTIER TILL UTHYRNING
År 2019 överlät Lovisa stad fem bostadsaktier i hyresbruk till Lovisa Bostäder Ab.

Turkkilavägen 5, Strömfors

Asunto Oy Ruotsinkylän Säästörivi
Lägenhet till uthyrning
Turkkilavägen 5 bst. 5, 2 r+k+b, 54 m²