BOSTADSAKTIER TILL UTHYRNING
År 2019 överlät Lovisa stad fem bostadsaktier i hyresbruk till Lovisa Bostäder Ab.

Turkkilavägen 11, Strömfors

Asunto Oy Ruotsinpyhtään Halmelehto
Lägenhet till uthyrning
Turkkilavägen 11 bst. 5, 2 r+k+b, 55 m²