Sockenvägen 3, Strömfors

Lovisa stad överlät fastigheten i Lovisa Bostäder Ab:s ägo och administration 2019. Byggnaden stod färdig 1971 och har 10 mindre lägenheter. Invånarna står för kostnaderna för fastighetens direkta eluppvärmning. Varken lägenheterna eller byggnaden har bastu.

Byggnaden har förvaringsutrymmen för invånarna.

Förutom hyra uppbär uthyraren en rimlig vattenavgift fastställd av styrelsen.
Lägenhetens elavtal tillkommer hyresgästen.