BOSTADSAKTIER TILL UTHYRNING
År 2019 överlät Lovisa stad fem bostadsaktier i hyresbruk till Lovisa Bostäder Ab.

Parkallén 9, Strömfors

Asunto Oy Ruotsinpyhtään Koivulanrinne
Lägenheter till uthyrning
Parkallén 9 bst. 1, 3 r+k+b, 98,5 m²
Parkallén 9 bst. 6, 2 r+k+b, 63,5 m²