Notkolavägen 4, Tessjö

Fastigheten för pensionerade invånare byggdes av den bostadsstiftelse som Strömfors kommun grundade. Byggnaderna A-B-C stod färdiga 1990–91.
Bostadshuset har 12 lägenheter. Bostäderna är 40 m² stora.

I uthusbyggnaden finns bastu, tvättstuga och invånarnas förvaringsutrymmen.

Numera ägs fastigheten av Lovisa Bostadsstiftelse sr och bostäderna erbjuds fortfarande i huvudsak till pensionärer då byggnaden ligger alldeles intill servicehuset Lyckan. Användning av seniortjänster bör avtalas med Lovisa stads tjänsteinnehavare.

Förutom hyra uppbär uthyraren en av styrelsen fastställd rimlig vattenavgift.
Lägenhetens värme- och elavtal tillkommer hyresgästen.
Hyra för bilplats med elstolpe 10 €/mån.