Lappträskvägen 484, Kuggom

Fastigheten byggdes av den bostadsstiftelse som Pernå kommun grundade. Ursprungligen användes bostäderna endast så som reglerna avsåg, som bostäder för kommunens pensionerade invånare. Byggnaderna stod färdiga 1984–85.

De två bostadshusen, A och B, har totalt 14 lägenheter. Bostäderna är 31 och 43,5 m² stora. I A huset finns två st. treor på 62,5 m².

På tomten ligger även två uthusbyggnader. I den ena finns invånarnas förvaringsutrymmen och i den andra finns bastu, tvättstuga och klubbrum samt tekniska utrymmen.

Numera ägs fastigheten av Lovisa Bostadsstiftelse sr och dess bostäder erbjuds till alla bostadsbehövande.
Förutom hyra uppbär uthyraren en av styrelsen fastställd rimlig vattenavgift.
Lägenhetens elavtal tillkommer hyresgästen.
Hyra för bilplats med elstolpe 10 €/mån.