Kyrkbacksvägen 4, 07880 Liljendal

På tomten finns ett sluttningshus i två våningar. Båda våningarna nås från marknivå utan trappor. Det finns totalt 12 bostäder.

Fastigheten har brädfodring. I färgvalen har man försökt anpassa sig till den omkringliggande miljön.

Lägenheterna har laminatgolv och våtutrymmena är kaklade. I nästan varje bostad finns en egen bastu.

1r + alkov + kök + badrum 38,0 m2 1 st.
2r + kök + badrum + bastu 61,0 m2 1 st.
2r + kök + badrum + bastu 59,0 m2 1 st.
2r + kök + badrum + bastu 47,0 m2 3 st.
2r + kök + badrum + bastu 46,5 m2 3 st.
3r + kök + badrum + bastu 73,0 m2 1 st.
3r + kök + badrum + bastu 73,5 m2 1 st.
3r + kök + badrum + bastu 65,0 m2 1 st.

Kyrkbacksvägen 4 ritning »