Kullbyvägen 2, Forsby

De tre fastigheterna, A-B-C, på adressen har byggts av den bostadsstiftelse som Pernå kommun grundade. Ursprungligen användes bostäderna endast på det sätt som reglerna avsåg, som bostäder för kommunens pensionerade invånare men sedermera har bostäderna hyrts ut även åt andra bostadssökande. Byggnaderna stod färdiga 1978–79.

Bostadshuset har 27 lägenheter, av vilka två är 71 m² stora 3r+k bostäder och de andra endera 29 eller 40 m². Tack vare fastighetens läge, bostädernas storlek samt förmånliga hyra är de särskilt lämpade för lågavlönade och mindre bemedlade bostadsbehövande .

Bastu, tvättstuga och klubbrum finns i B huset. Invånarnas förvaringsutrymmen ligger både i A och B husen. Treorna har ett skilt förråd på bakgården.

Numera ägs fastigheten av Lovisa Bostadsstiftelse sr och dess bostäder erbjuds till alla bostadsbehövande.
Förutom hyra uppbär uthyraren en av styrelsen fastställd rimlig vattenavgift.
Lägenhetens elavtal tillkommer hyresgästen.
Hyra för bilplats med elstolpe 10 €/mån.