Israelsvägen 5, Linda, 07700 Forsby

  • Byggt 2010
  • Centralvärme med jordvärme
  • Flervåningshus, två våningar, loftgång
  • Fyra fastigheter med totalt 20 lägenheter
  • Lägenheterna har bastu
  • En del av lägenheterna har kalla förrådsutrymmen i en separat förrådsbyggnad. D huset har varma förrådsutrymmen för en del av lägenheterna.
  • Separat avgift för vatten och bilplats