Israelsvägen 2, 07700 Forsby Såg

  • Byggt 2014
  • Centralvärme med jordvärme
  • Flervåningshus, två våningar, loftgång
  • En fastighet med totalt 10 lägenheter
  • Fastigheten har bastu
  • Lägenheternas kalla förrådsutrymmen är belägna på loftgången
  • Vattenavgift enligt mätare och bilplatsavgift