BOSTADSAKTIER TILL UTHYRNING
År 2019 överlät Lovisa stad fem bostadsaktier i hyresbruk till Lovisa Bostäder Ab.

Gamla Vägen 11, Liljendal

Bostads Ab Mickelsbo i Liljendal
Lägenhet till uthyrning
Gamla Vägen 11 A 2, 2 r+k+b, 47,5 m²