Frimansvägen 17–19, Isnäs

Fastigheten byggdes av den bostadsstiftelse som Pernå kommun grundade. Ursprungligen användes bostäderna endast så som reglerna avsåg, som bostäder för kommunens pensionerade invånare. Byggnaderna stod färdiga 1974–75.

Bostadshusen A och B hade ursprungligen totalt 18 lägenheter men en bostad har bildats av två sammanslagna lägenheter. Bostäderna är 28 och 39,5 m² stora.

Bastu, tvättstuga, invånarnas förvaringsutrymmen och klubbrum finns i B huset.

Numera ägs fastigheten av Lovisa Bostadsstiftelse sr och dess bostäder erbjuds till alla bostadsbehövande.
Förutom hyra uppbär uthyraren en av styrelsen fastställd rimlig vattenavgift samt 20 €/mån för el.
Hyra för bilplats med elstolpe 10 €/mån.