Fältharestigen 5, Kungsböle

Fastigheten för pensionerade invånare byggdes av den bostadsstiftelse som Strömfors kommun grundade. Byggnaderna A och B stod färdiga 1985–86.

Bostadshuset har 8 lägenheter. Bostäderna är 32 och 45 m² stora.

I byggnaden finns bastu, tvättstuga och invånarnas förvaringsutrymmen.

Numera ägs fastigheten av Lovisa Bostadsstiftelse sr och dess bostäder erbjuds till alla bostadsbehövande.
Förutom hyra uppbär uthyraren en av styrelsen fastställd rimlig vattenavgift.
Lägenhetens värme- och elavtal tillkommer hyresgästen.
Hyra för bilplats med elstolpe 10 €/mån.