Byahemsvägen 71, 07740 Pernå Gammelby

  • Gammal skolbyggnad med tre lägenheter
  • Ett daghem verkar i en av lägenheterna
  • Lägenheterna har fibernät uppkoppling
  • Separat avgift för vatten och bilplats