Tekninen isännöinti

Jouko Salo är vår teknisk disponent fr.o.m. 1.5.2021

Loviisan Asunnot Oy:n palveluksessa aloittaa 1.5.2021 tekninen isännöitsijä Jouko Salo, Ri, PKM.

Jouko Salo, byggnadsingenjör, behörig fuktkontrollant (PKM), inleder sin anställning som teknisk disponent hos Lovisa Bostäder Ab 1.5.2021.
Till Jouko Salos arbetsuppgifter hör bland annat fukt- och asbestkartläggning, värmefotografering, teknisk inspektion av bostäder och fastigheter, konditionsbedömning av byggnader, att utfärda energicertifikat och att uppskatta behovet av reparationer samt planering och övervakning av entreprenader.

Kontaktuppgifter:
jouko.salo@loviisanasunnot.fi
tel. 044 491 6030

Vi önskar Jouko varmt välkommen till vårt företag!