Kiinteistöhoito

Fastighetsskötsel och reparationer under coronaepidemin

På grund av coronavirusläget undviker vi direkta kundkontakter.

Fastighetsskötseln utför arbeten som inte kräver kundkontakt. Kundbesök görs endast vid nödvändiga och akuta frågor. Reparationsarbeten utförs i tomma lägenheter och annanstans i fastigheterna.

Tillbörligt andningsskydd och engångshandskar används ifall arbetsuppgiften kräver kontakt med person som hör till riskgruppen. Till riskgruppen hör personer äldre än 70 år samt personer med nedsatt immunitetsskydd och grundsjukdomar.

God handhygien bör upprätthållas.
Andningsskydd och engångshandskar bör användas enligt behov.

Lovisa Bostäder Ab
Fastighets Ab Lugnet
Lovisa Bostadsstyrelse rs