Ansvarsfördelningstabell

Vår ansvarsfördelningstabell finns nu på vår hemsida! Genom att klicka här kan du bekanta dej med bolagets ansvarsfördelningstabell.

Med hjälp av ansvarsfördelningstabellen kan du kontrollera ifall ansvaret för underhåll och kostnader hör till bolaget eller hyresgästen. Du kan till exempel kontrollera vem ansvarar för inköp och byte av lampor samt sandning framför ytterdörren.

Ansvarsfördelningstabellen är ett bra stöd för hyresgästerna i frågor gällande ansvarsfördelning. Du kan även alltid vara i kontakt med oss i dessa frågor!