Mörskomgatan 10, Lovisa

Lovisa stad överlät fastigheten i Lovisa Bostäder Ab:s ägo och administration 2019. Fastigheten består av 16 mindre enrumslägenheter. Byggnaderna stod färdiga 1970 och är totalt sett i nöjaktigt skick.

Fastighetens 16 lägenheter är för uthyrning. Bostäderna är främst 21 eller 22 m² stora men det finns även en 43 m² stor lägenhet. Invånarna står för kostnaderna för fastighetens direkta eluppvärmning. I byggnaden finns även en gemensam bastu.

Uthyrning sker i samarbete med Lovisa stads socialväsendet.

Förutom hyra uppbär uthyraren en rimlig vattenavgift fastställd av styrelsen.
Lägenhetens elavtal tillkommer hyresgästen.